ARAP ASTROLOJİSİ

arap astrolojisi nedir | ARAP ASTROLOJİSİ | Turuncu Fal Cafe | Türkiye ve Ankaranın En İyi Falcıları

Arap astrolojisi, Dünya literatüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Astroloji, Hz. Ömer zamanında ön plana çıkmaya başlamıştır. Mezopotamya’da başlayıp buradan Avrupa’ya yayılan astrolojide; Araplar sayesinde büyük adımlar atılmıştır. Eski Grekçe, Yunanca, Hintçe ve Sanskritçe gibi dillerden Arapça’ya çevrilen birçok kitap vardır. Ömer Tasmir’in yazdığı “Doğum horoskopları” ile ilgili olan kitabı buna en tanıdık örnektir. Aynı dönemde Arap astroloğu Ey-Bokali,  “Arap noktaları” hakkında yazdığı kitap ile Dünya literatürünce tanınmaktadır. Ey-Bokali’nın kitapları, 1705’te  Latince’ye çevrilmiştir. Arap astrolojisinde oldukça iyi bilenen El-Kindi o zamanki astrolojinin lideri olarak görülmekteydi.

arap-astrolojisi |

Maalesef yazdığı bir çok eser günümüze gelememiştir. Eserlerden bazıları iyi bir öğrencisi olan Albumazar tarafından tanıtılmıştır. El-Kindi’nin sadece Güneş’e ait olan 95 Arap noktası üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Bu eserlerden yalnızca bazı bölümler günümüze kadar gelebilmiştir. Kindi’nin aynı zamanda matematik, meteoroloji ve geometri konularında oldukça iyi olduğu bilinmektedir.

Başka bir ünlü Arap astrolog Alcabitus’tur. M.S. 967 yılında Saragossa’da ölen astrolog  yazdığı “Yıldızları Bilme Sanatı” önemli bir yapıt olarak bilinir. Alcabitus, ayrıca kendi adını almış olan bir ev sistemine de sahibidir. Arap astrolojisi, kendisinden  daha eski olan Mezopotamya sistemlerine dayansa da günümüzde modern astrolojiye olan katkıları inkar edilemez. Arap astroloji hakkında birçok eser Latince’ye ve İspanyolca’ya çevrilmiştir

https://www.instagram.com/turuncufal/

http://www.turuncufalcafe.com/

Falcı

Gerçek Fal Telefon HattıFal Baktır Whatsapp HattıOnline sesli tarot Falı ve Online Falcılar instagram