KORE MİTOLOJİSİ

koremitolojisi_mitoloji |

Kore mitolojisi, Kore topraklarından gelen ulusal efsaneler ve halk hikayelerinden oluşuyor. Kökeni Şaman dini, Budizm, Çin mitleri, Konfüçyüsçü ve Taocu efsane ve mitlerin karışımı olmakta. Efsaneler bölgelere göre çok büyük değişiklikler gösterebilir, hatta ülke içinde bile değişikler gösterebilir. Jeju (kore’de bulunan bir ada) adasındaki insanların yaşayış biçimi Kore’de yaşayan insanların yaşayış biçiminden bile farklı, bundan dolayı mitler farklı şekillere dönüşebiliyor. Şaman dini, animizm ve Muism Kore insanının din hayatı için asıl kaynaklarını oluşturur.
Kore tarihinde Şaman dini baskın olmaktaydı çünkü Kore sık sık küçük parçalara bölünmüştü. 3. Yüzyılda Budizmin gelmesiyle birlikte mitler ve yerli din değişmeye başladı. Neo Konfüçyüsçülüğün de gelmesiyle şamanlar devlet tarafından öldürülmeye başlandı ve yerli din bastırıldı. Çoğu efsane ya değişti, ya da diğer efsanelere karıştı.

e2842c55967775.56099fcae1e5d |

Falcı

Gerçek Fal Telefon HattıFal Baktır Whatsapp HattıOnline sesli tarot Falı ve Online Falcılar instagram