Osmanlı Dönemi Astrolojisi

osmanlidayildizname700x357 | Osmanlı Dönemi Astrolojisi | Turuncu Fal Cafe | Türkiye ve Ankaranın En İyi Falcıları

Osmanlı Dönemi Astrolojisi

Osmanlı astrolojisinden, 1427’de yazılmış dönemin klasik eserlerinden olan 51 maddeden oluşan
Murad-name’nin 31. Maddesinde bahsedilmektedir. Dönemin sosyal ve kültürel yapısını anlatan bu
yapıtta, 31. Maddede; müneccim olmanın niteliklerinden, takvim hesaplamadan, yıldız ve gezegenlerin
adlarından ve özelliklerinden bahsedilmektedir.

osmanliastrolojiastrolojimuneccim |
osmanlı ve astroloji


Osmanlı döneminde, yıldızların, olmuş ya da olacak olan olaylar hakkında verdiği işaretlerin yorumlandığı,
tabii ilimler arasında sayılan astroloji ‘İlm-i Nücum’ olarak adlandırılmıştır. Müneccim ise bu alanda
çalışan kişilere verilen isimdir. Müneccimlik, ‘Necm’ kelimesinden türetilmiştir. Arapça ’da, necm; yıldız,
nücum; yıldız
lar anlamına gelir.

Osmanlı döneminde müneccimliğin ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de II. Murat dönemine ait
takvimlerin bulunması ile o dönemlerde müneccimliğin var olduğu kanısına varılmaktadır.
Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’a gelen Ali Kuşçu, İstanbul’da yaptığı çalışmalarla, Osmanlı’da
Astronomi ve Astroloji
’ye yön vermiş ve aynı zamanda Müneccimliğin kurumsallaşma temellerinin
atılmasını sağlamıştır.


Osmanlı’da oldukça sık kullanılan ‘eşref saati’ olarak adlandırılan uğurlu saatlere göre işlerin yapıldığı, ilk
olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde görülmüştür. ‘Mansure-i İstanbul Fetihnamesi’ adlı eserde; Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethini, müneccimlerin belirlediği eşref saatine göre başlattığı kaleme
alınmıştır. Hatta bazı padişahlar, sadece gelecekten haber almak için değil, geçmişte yaşanan olayları
çözümlemek içinde müneccimlerden yardım almışlardır. Mesela; 1204 yılında bir pazar gecesi saat 5’te
başlayıp sabaha kadar yirmişer otuzar dakika ara ile beş defa gerçekleşen deprem hakkında
Müneccim, Padişaha haber vermiştir.

/

Kahve Falı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gerçek Fal Telefon HattıFal Baktır Whatsapp HattıOnline sesli tarot Falı ve Online Falcılar instagram