TILSIMLAR SERİSİ

TAROT FALI DOSYASINI AÇIYORUZ 4: TILSIMLAR SERİSİ | TAROT FALI DOSYASINI AÇIYORUZ 4: TILSIMLAR SERİSİ

TAROT FALI DOSYASINI AÇIYORUZ 4: TILSIMLAR SERİSİ

Tarot destesinin büyük arkana ve küçük arkana olarak iki kategoriye ayrıldığını ve küçük arkana kartlarının da on dörderli şekilde dört gruba sınıflandırıldığını daha önce kılıçlar serisi, değnekler serisi ve kupalar serisi yazılarımızda değinmiştik. Şimdi sıra tılsımlar serisinde. 

TAROT FALI DOSYASINI AÇIYORUZ 4: TILSIMLAR SERİSİ | TAROT FALI DOSYASINI AÇIYORUZ 4: TILSIMLAR SERİSİ
TAROT FALI DOSYASINI AÇIYORUZ 4: TILSIMLAR SERİSİ

Tarot Falı Kartlarında Tılsım Serisi

Toprak elementinin tarot kartlarındaki karşılığı olan tılsımlar serisi fiziksel enerjiyi anlatır bizlere. Enerji aktarımı fal baktırmak isteyen insanlar ve gerçek falcı için oldukça önemlidir. Örneğin tarot falı baktırmak istediğimizde gerçek falcı falına bakacağı kişinin niyetine göre yorumlarını yapar ve kartlar vasıtasıyla da ikisi arasında bir enerji akışı gerçekleşir. 

Tüm elementler içinde en sert, yavaş ve istikrarlı olan seridir. Daha çok maddi konulardan haberler verir. Somut bilgiler taşır. düşünce kılıçlarla, duygu kupalarla, yaratıcılık değneklerle ve nihayetinde maddi gerçeklik de tılsımlarla ortaya çıkar. Tılsımlar bize bolluk ve bereket durumunu da anlatır; bir açılımda ne kadar çok tılsım varsa o kişinin hayatında o kadar çok bolluk olacak denir. 

Tılsımların Ası

Sabredenlerin mükafatlandırılacağını nasihat eder. Bir mülkün satın alınması veya yeni bir kariyere başlanması gibi anlamlar taşır. Somut ve gerçekliği olan sonuçlar getirir.

Tılsımların İkilisi

Yaşamınız boyunca değişimlere uğranılacağını ve bunun da gayet normal olduğunu anlatır. Hayatın akışı sizin elinizde değildir ama onu ne şekilde anlamlı kılabileceğiniz sizin elinizdedir. Hali hazırdaki düzeni bozmaya yönelik risklerin alınarak yeni başlangıçların başlatılabileceğini anlatır. Hayata karşı esnek bir bakış sergilenmelidir.

Tılsımların Üçüncüsü

İş yerinde terfi etmek, hayatta başarılara ulaşabilmek, ün kazanmak, bir eğitimi bitirmek gibi konular anlatılır. 

Tılsımların Dörtlüsü

Bu karta göre güç parayla birlikte gelir. Parayı elinde tutanın önceliği vardır. ilişkilerde de sahiplenmeyi ifade eder. Bencil, kontrolcü, özgüveni yüksek bir kişiliği temsil eder.

Tılsımların Beşlisi

Ruhsal veya maddi kayıpların gelebileceği, olumsuz gelişmelerin yaklaşmakta olduğunu söyler. İnsanın kendi bencilliğinin cezasını çekme ihtimalidir. Finansal konularda gelir düşüklüğünü, aşk hayatında da yalnızlığı simgeler. İnanç yitimini de anlatır.

Tılsımların Altılısı

Daha öncesinde sıkıntı yaratan konuların, özellikle de parasal anlamda, artık sonlanacağını haber eder. Yatırımlar yapılacak ve kazançlı döneme tekrar dönülecektir. Yatırımlar sadece iş olarak da düşünülmemelidir. Eğitim almak da bir yatırımdır. Ancak sonrası bir içsel rahatlama söz konusu olacaktır.

Tılsımların Yedilisi

Bu dönemde başarısızlığın, memnuniyetsizliğin ve tatminsizliğin hakim olduğu söylenebilir. Sahip olduklarınızdan daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyorsunuzdur. 

Tılsımların Sekizlisi

Kendinizi keşfetme, yeni bir iş veya eğitime başlamak söz konusudur. Koşulların iyileşmesini anlatır. Şimdi kurulan ilişkiler ileride insanın önüne güzellikler sunabilecektir.

Tılsımların Dokuzlusu

Bağımsızlık, özgüven, maddi gelirde artış, kararlılık konularını anlatır. Hayatın güzelliklerinden tek başınayken de zevk almak söz konusu olur. İnsanın evine ve toprağa duyduğu sevgi de bu kartın konularındandır.

Tılsımların Onlusu

Kararlı fikirlerle hareket edilir. İyi koşullar gelmektedir. Kişi bekarsa evlenebilir, işsizse iş bulabilir. Hayatta bir aşamadan diğerine geçişi ifade eder.

Tılsımların Uşağı

Mesajlarla dolu olan bu kart en öğretici kartlardan biridir. Sabırla diğerlerinin görüşlerine saygılı olmayı öğütler. Açık fikirli olunarak, bu kişi hayattan güzel dersler çıkarabilir.

Tılsımların Şövalyesi

Para, sağduyu, maddi ve manevi yardımlar, kararlılık, güvenilirlik, dürüstlük temaları önemlidir. Sanayi sektörünü, makineleri, fabrikaları anlatır. Para ve herhangi bir şeye sahip olma eğilimini anlatır. 

Tılsımların Kraliçesi

Kişi, kendi yarattıklarına güvenir. Finansal özgürlük söz konusudur. Lükse ilgi, sabırlı oluş, sahiplik duygusu, koruyuculuk, tecrübe gibi konular anlatılır.

Tılsımların Kralı

Azimli, çalışkan ve maddi açıdan durumu iyi olan bir insanı anlatır. Parayı kazanmasını bilir. Şüphecidir. Geleneklerine bağlı ve tutucudur. Çevresinden de sevgi ve bağlılık görmek ister. Sevgisini göstermek isterse parasını kullanabilir.

Falcı

Gerçek Fal Telefon HattıFal Baktır Whatsapp HattıOnline sesli tarot Falı ve Online Falcılar instagram