Fal-â Hafez Uzmanı ŞEHRAZAT

Fal-â Hafez Uzmanı ŞEHRAZAT

Fal-â hafez uzmanı olan Şehrazat Hanım Süryani’dir ve Adana’da yaşamaktadır. Üstün tahmin yeteneği ile sıradışı ve çok başarılı bir yorumcudur. Genç yaşlarından itibaren fal konusuda kendisini geliştiren Şehrazat Hanım, özellikle Yıldız Falı konusunda kendisini geliştirmiştir. Yıldız falı yıldızların konum ve hareketlerinin bir işaret sistemi oluşturduğuna, bu sayede insan hayatının evrelerinin bilinebileceği iddiasına dayanır. Arapça’da buna ilmü’t-tencîm / ilmü ahkâmi’n-nücûm, Batı dillerinde astroloji, Türkçe’de müneccimlik, yıldız falı ve yıldız bakıcılığı adları verilir. Yıldız falına bakmak üzere yazılmış kitaplara da yıldıznâme denir.
Baktığı fallar; Kahve falı, yıldızdaneme, Katina, klasik tarot, zen tarotu, hin tarotu bakıyor, kurşun döküyor.

Falcı

Gerçek Fal Telefon HattıFal Baktır Whatsapp HattıOnline sesli tarot Falı ve Online Falcılar instagram