Doğum Haritası

Doğum Haritası

Doğum Haritası (Yıldız Haritası) Nedir ve nasıl Bakılır? Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır? Doğum Haritası Ne İşe Yarar?

Gök yüzündeki olaylara bakarak olacakları yorumlamak tarih boyunca, toplumlarda oldukça yaygındır. Yazılı ilk kaynak, Babiller tarafından M.Ö 1600 yıllarında yazıldığı tahmin edilen, Mezapotamya kalıntılarında bulunmuştur. Mezapotamya uygarlıklarında gezegenlerin tanrı olduğuna ve insanların kaderlerini büyük oranda etkilediğine inanılırdı. Bu sebeple doğum haritası yorumlama işlemi çok eski zamanlardan beri yapılmaktadır.

Astroloji ise Eski Yunan’dan başlayıp Büyük İskender dönemine kadar, gezegen ve yıldızların sadece hava durumları hakkında bilgi vermesiyle bilinir. Daha sonra Mezapotamya uygarlıklarının etkileriyle gelişerek günümüze kadar gelmiştir.

Doğum HaritasıEvetMaksimum Süre
2 saat
500 TL
Doğum Haritası YorumlamaEvetMaksimum Süre
2 saat
500 TL
Doğum Haritası AnaliziEvetMaksimum Süre
2 saat
500 TL
Gerçek Doğum HaritasıEvetMaksimum Süre
2 saat
500 TL
Doğum Haritası Yorumlama Fiyatı Ne Kadar?

Doğum Haritası (Yıldız Haritası) Nedir?

Doğum haritasına yıldız haritası da denmektedir. Yıldız haritası, ‘Astro’ ve ‘logos’ kelimelerinden türetilen astrolojide yorumlanmaktadır. Astro; yıldız, logos; bilgi anlamına gelmektedir. Astroloji, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarına göre insanlar üzerindeki etkilerini, kim oldukları, ne olacakları ve duygu durumları gibi konuları inceleyen bir bilim dalıdır.

Herkesin kendine özel doğum haritası vardır. Doğduğunuz yer ve zamana göre Güneşin, Ayın ve gezegenlerin konumları doğum haritanızı oluşturmaktadır. Zaman ve konumun doğru bilinmesi çok önemlidir. Bir saat bile farklılıklar gösterebilir. Matematiksel hesaplarla yapılan doğum haritası gezegenlerin konumlarının yanında birbirleri ile olan ilişkilerini; uzaklık ve açılarını da inceler.

Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır? 

Doğum haritanız size hayatınız, görünüşünüz, yetenekleriniz gibi bir çok konuda bilgi verir. Doğum haritası üzerinden yola çıkılarak belli tekniklerle geleceğiniz hakkında da yorumlar yapılabilir. Bu sayede hangi dönemlerde nasıl hareket etmeniz gerektiğine daha bilinçli bir şekilde karar verebilirsiniz. İlişki haritası sayesinde doğru arkadaşı veya eşi seçebilir, çocukken çıkarılan doğum haritasıyla geleceğinizi daha sağlam kurabilirsiniz.

Doğum Haritası Ne İşe Yarar?

Doğum haritrası bir daire içinde şekillendirilir. Güneş, Ay ve gezegenlerin sembolleri dairenin içine yerleştirilir. Sembollerin toplanma alanlarına göre farklı yorumlar yapılır. Gezegenlerin haritanın sol tarafında yoğunlaşmış olması kişinin subjektif bir yapıda olduğu, durumları kendine göre değerlendirdiği anlamına gelirken yoğunlaşmanın sağ tarafta olması, karar almada ikinci kişilerin etkili olduğu anlamına gelir. Eğer yoğunlaşma alt tarafta ise kişi içe dönük, üst tarafta ise dışa dönük bir yapıya sahiptir.

Astrolojide 12 burç bulunur. Doğum haritası; bu burçlardan,  yükselen burcunuzdan, burçların hangi gezegende olduğundan, gezegenlerin konumlarının birbirleriyle uyumlarından ve astrolojide ev diye adlandırılan 12 alandan oluşturulur.

Yükselen burcunuz, karakter özelliklerinizi ve yeteneklerinizi anlatır. Bir nevi dışardan nasıl göründüğüzü, sizin dünyayı nasıl gördüğünüzü anlatır.

Burçların hangi gezegende olduğu, motivasyonunuzu ve rollerinizi tanımlar. Her gezegenin bir enerjisi vardır, Burçlarda bu enerjilerin kişilere yansımasıdır.

Gezegenlerin birbiriyle uyumu, varolan enerjilerinin harekete geçip sizi etkileyip etkilemeyeceğini gösterir.

Turuncu Fal Cafe

Gerçek Fal Telefon HattıFal Baktır Whatsapp HattıOnline sesli tarot Falı ve Online Falcılar instagram